Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Mar 25, 2015     Views: 76

InKUire Kütüphane’nin federe arama motorudur.  InKUire  arama motoru kullanılarak bir arama yapıldığında, bu kütüphanenin bütün elektronik kaynaklarında araştırma yapılması anlamına gelir. Buna kütüphanenin abone olduğu bütün veri tabanlarının içeriği de dahildir. InKUire bir arama aracıdır ve kendi içeriğine sahip değildir.