Answered By: Kamil Yeşiltaş
Last Updated: Dec 07, 2015     Views: 111

Koç Üniversitesi öğrencileri mezun olduktan sonra herhangi bir materyal ödünç almaksızın çalışma saatleri içinde Kütüphane’den yararlanabilmektedirler. Materyal ödünç alabilmek için dış üyelik şartı aranmaktadır.

KU mezunları eğer Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin üyesi ise indirimli bir şekilde dış üyelik edinebilir.Üyelik dahilinde emekli öğretim üyeleri ve çalışanlar da kütüphane kaynak ve servislerine erişim hakkına sahiptir.

Dış üyeliğe başvurular libcirculation@ku.edu.tr adresine mail ile ya da 0-212-338 1316 telefon numarası ile yapılabilir.