Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Jun 04, 2017     Views: 4

AKMED Kütüphanesi’nde bulunan bir kitap ödünç alınamaz. İstediğiniz kitabı yerinde inceleme olanağı mevcuttur.