Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Jun 04, 2017     Views: 271

Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü içerisinde yer almaktadır.