Answered By: Ebru Çinar
Last Updated: Jun 04, 2017     Views: 188

Kütüphanede renkli yazıcı bulunmamaktadır.

  • SOS180 ve ENGB19 Bilgisayar Laboratuvarlarında renkli yazıcıları bulabilirsiniz.